Nombre Duración
Busan y Seúl
BUSAN (1)-Ulsan-Gyeongu-DAEGU (1)-Byeongsanseowon-Hahoe-SEUL (2)
5 días
Japón Directo Tokyo -Kyoto
TOKIO (2)-KIOTO (2)-Nara-Kioto
5 días
Osaka y Kioto
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
5 días
Tokio y Osaka
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
5 días
Corea y Japón, fin Hiroshima
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
6 días
Japón Central, fin Kioto
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)
6 días
Japón Directo Tokyo -Tokyo
TOKIO (2)-KIOTO (2)-Nara-TOKIO (1)
6 días
Japón Sur Express
OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka
6 días
Tokio, Kioto y Alpes
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-Tokio
6 días
De Hiroshima a Seúl
HIROSHIMA (1)-Akiyoshidai-FUKUOKA (1)-BUSAN (1)-Ulsan-Gyeongu-DAEGU (1)-Byeongsanseowon-Hahoe-SEUL (2)
7 días
Encantos de Japón, fin Tokio
SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-Shiraoi-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Meseta de Bandai-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Nikko-TOKIO (2)
7 días
Japón Esencial
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
7 días
Tentaciones de Japón
TOKYO (3)-Hakone-KYOTO (3)-Nara
7 días
Tokio, Kioto e Hiroshima
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
7 días
Tokio, Kioto e Hiroshima, fin Tokio
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Tokio
7 días
Japón Central
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-Tokio
8 días
Japón Sur
OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-Osaka
8 días
Norte de Japón, fin Sapporo
TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
8 días
Contrastes de Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
9 días
Contrastes de Japón, fin Tokio
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Tokio
9 días
Corea y Japón
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Akiyoshidai-FUKUOKA (1)-BUSAN (1)-Ulsan-Gyeongu-DAEGU (1)-Byeongsanseowon-Hahoe-Seúl
9 días
De Osaka a Seúl
OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Akiyoshidai-FUKUOKA (1)-BUSAN (1)-Ulsan-Gyeongu-DAEGU (1)-Byeongsanseowon-Hahoe-SEUL (2)
9 días
Japón Express
TOKIO (2)-Hiroshima-Miyajima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
9 días
Japón Inolvidable
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka
9 días
Tokio, Hiroshima y Seúl
TOKIO (2)-Hiroshima-Miyajima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Akiyoshidai-FUKUOKA (1)-BUSAN (1)-Ulsan-Gyeongu-DAEGU (1)-Byeongsanseowon-Hahoe-SEUL (2)
9 días
Banzai
OSAKA (2)-Nara-KYOTO (2)-Shirakawago-Takayama-GERO/TAKAYAMA (1)-Tsumago-HAKONE (1)-TOKYO (3)
10 días
Capitales de Japón
TOKIO (2)-Hiroshima-Miyajima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-Tokio
10 días
Norte de Japón
TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-Shiraoi-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Meseta de Bandai-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Nikko-Tokio
10 días
Tradiciones de Japón
TOKYO (3)-MATSUMOTO (1)-Shiojiri-Tsumago-NAGOYA (2)-Ise-Toba-KYOTO (3)-Nara
10 días
Centro y Norte de Japón, fin Sapporo
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
11 días
Encantos de Japón
SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-Shiraoi-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Meseta de Bandai-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
11 días
Maravillas de Japón, fin Osaka
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka
11 días
Clásicos de Corea y Japón, fin Tokio
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)
12 días
Visión de Japón y Corea
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Miyajima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Akiyoshidai-FUKUOKA (1)-BUSAN (1)-Ulsan-Gyeongu-DAEGU (1)-Byeongsanseowon-Hahoe-SEUL (2)
12 días
Centro y Norte de Japón
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-Shiraoi-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Meseta de Bandai-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Nikko-Tokio
13 días
Descubre Japón, fin Sapporo
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
13 días
Japón a fondo, fin Hiroshima
SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-Shiraoi-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Meseta de Bandai-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
13 días
Paisajes de Japón
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-Tokio
13 días
De Tokio a Seúl
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Akiyoshidai-FUKUOKA (1)-BUSAN (1)-Ulsan-Gyeongu-DAEGU (1)-Byeongsanseowon-Hahoe-SEUL (2)
14 días
Luces de Japón y Corea
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-TOKIO (2)
14 días
Descubre Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-Shiraoi-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Meseta de Bandai-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Nikko-Tokio
15 días
Japón Escénico, fin Sapporo
TOKIO (2)-Hiroshima-Miyajima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
15 días
Maravillas de Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-Tokio
15 días
Clásicos de Corea y Japón
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
17 días
Japón Escénico
TOKIO (2)-Hiroshima-Miyajima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-Shiraoi-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Meseta de Bandai-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Nikko-Tokio
17 días
Viajando por Corea y Japón, fin Sapporo
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
17 días
Japón y Corea a fondo
SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-Shiraoi-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Meseta de Bandai-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1) )-Akiyoshidai-FUKUOKA (1)-BUSAN (1)-Ulsan-Gyeongu-DAEGU (1)-Byeongsanseowon-Hahoe-SEUL (2)
18 días
Templos, Geishas y Samurais, fin Sapporo
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
18 días
Japón al Completo, fin Sapporo
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
20 días
Templos, Geishas y Samurais
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-Shiraoi-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Meseta de Bandai-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Nikko-Tokio
20 días
Viajando por Corea y Japón
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-Shiraoi-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Meseta de Bandai-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Nikko-TOKIO (2)
21 días
Japón al Completo
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Cataratas de Shiraito-Toyota-NAGOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Inbe-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-TOKUSHIMA (1)-Kobe-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-MATSUMOTO (1)-Nagano-Parque de los Monos-Kusatsu-TAKASAKI (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Towada-Aomori-HAKODATE (1)-Onuna-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-Shiraoi-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Meseta de Bandai-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Nikko-Tokio
22 días

Programas 2018-2019 Duración
Japón Esencial
Osaka-KYOTO (3)-Nara-Hakone-TOKYO (3)
7 días
Tentaciones de Japón
TOKYO (3)-Hakone-Nara-KYOTO (3)
7 días
Japón Directo
TOKYO (4)-Hakone-Nara-KYOTO (3)
8 días
Japón Espiritual Nagoya-in -Ise & Kumano-
NAGOYA (1)-Ise-TOBA (1)-Kumano-KATSUURA (1)-Nachi-OSAKA (1)-Nara-KYOTO (1)-TOKYO (3)-Hakone
9 días
Banzai Japón
OSAKA (2)-Nara-KYOTO (2)-Shirakawago-Takayama-GERO/TAKAYAMA (1)-Tsumago-HAKONE (1)-TOKYO (3)
10 días
Japón Espiritual -Ise & Kumano-
TOKYO (2)-Hakone-NAGOYA (1)-Ise-TOBA (1)-Kumano-KATSUURA (1)-Nachi-OSAKA (1)-Nara-KYOTO (3)
10 días
Ninja Japón
TOKYO (3)-Hakone-KYOTO (3)-Nara-KANAZAWA (1)-KUSATSU (1)-TOKYO (1)
10 días
Tentaciones de Japón & Shikoku
TOKYO (3)-Hakone-Nara-KYOTO (3)-Naoshima-TAKAMATSU (1)-Kotohira-Matsuyama-DOGO ONSEN (1)-KOCHI (1)-Iya-Tokushima-KOBE (1)
11 días
Japón Infinito
OSAKA (2)-Nara-KYOTO (2)-Shirakawago-Takayama-GERO/TAKAYAMA (1)-Tsugamo-HAKONE (1)-TOKYO (3)-NAGOYA (1)-Ise-TOBA (1)-KUMANO-KATSUURA (1)-Nachi-OSAKA (1)
14 días
Japón Multicolor
TOKYO (2)-Hakone-NAGOYA (1)-Ise-TOBA (1)-Kumano-KATSUURA (1)-Nachi-OSAKA (1)-Nara-KYOTO (3)-Naoshima-TAKAMATSU (1)-Kotohira-Matsuyama-DOGO ONSEN (1)-KOCHI (1)-Iya-Tokushima-KOBE (1)
14 días